Juridisk melding

Nettstedet www.doro.no drives av Doro AB, et selskap registrert under lovene i Sverige.

Doro AB er et selskap med en aksjekapital på 23 238 255 svenske kroner, registrert i det svenske foretaksregisteret (Bolagsverket) ved kontoret i Lund, Sverige, under nummer 556161-9429. Doro ABs registrerte kontor er Magistratsv. 10 226 43 Lund, Sverige.


TVA-nummer: SE556161-9429-01

Telefonnummer: +46 46 280 50 00

E-postadresse: legal@doro.com

Ansvarlig redaktør er: Caroline Noublanche


Nettstedets vertstjeneste er NBS SYSTEM, 8, rue Bernard BUFFET - 5 impasse Chalabre
75017 Paris, France, med telefonnummer: +331 58 56 60 80.JURIDISK

Introduksjon

Alle er velkommen til å besøke nettstedet. Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å være bundet av følgende vilkår og betingelser for bruk. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK, MÅ DU FORLATE NETTSTEDET.

Ved å besøke nettstedet til Doro AB (heretter kalt Doro) på Internett, samtykker du i å være bundet av følgende vilkår og betingelser:

 

INNHOLDET:

Opphavsrett osv.

Utseendet og innholdet til dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder og audiovisuelle elementer) tilhører Doro (eller Doros datterselskaper og/eller lisensgivere der dette angis) og er beskyttet av opphavsrett i Sverige og av ulike utenlandske lover og avtaler. Innholdet er også beskyttet som uregistrert design i EU. Med enerett.

 

Innholdet på nettstedet, inkludert uten begrensning tekst, bilder og lyd, kan ikke, bortsett fra i strengt privat hensikt eller der annet indikeres, reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Doro.

 

Det er uttrykkelig forbudt å modifisere innholdet på nettstedet. Du kan derfor for eksempel ikke (i) distribuere eller overføre noe slikt innhold elektronisk eller mekanisk, (ii) modifisere, gjenbruke eller legge ut noe slikt innhold, (iii) fjerne notasjoner på nedlastet materiell som utgjør melding eller forklaring om opphavsrett, varemerke, særpreg, patent eller annen åndsrett, (iv) bruke slikt innhold i offentlig hensikt, selv ikke-kommersiell eller (v) forsøke å dekompilere, omvendt utvikle eller på annen måte demontere programvare eller annet innhold på dette nettstedet.

 

Bruken av pressemeldinger og andre dokumenter klassifisert som offentlige tillates i offentlig kommunikasjon dersom kilden til informasjonen oppgis. Ellers er all reproduksjon, overføring, distribusjon eller oppbevaring av hele eller deler av innholdet i enhver form uten skriftlig forhåndstillatelse fra Doro, forbudt bortsett fra slik det fremgår av følgende vilkår. Innholdet på Doros nettsted kan kun brukes i informasjonshensikt og på en slik måte at Doros omdømme ikke skades. Informasjon på dette nettstedet kan ikke modifiseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Doro. Individuelle dokumenter på Doros nettsted kan være underlagt ytterligere vilkår som kan indikeres i slike dokumenter.

 

Noen deler av nettstedet inneholder opphavsrettsbelagte bilder og materiell som tilhører andre parter og som Doro har fått tillatelse til å bruke. Din bruk av slikt materiell på annen måte enn det som fremgår av disse vilkår og betingelser, kan utgjøre et brudd på rettighetene til disse partene.

 

Doro gir deg autorisasjon til å lagre digitalt eller skrive ut kopier av utdrag av dette nettstedet kun for din personlige bruk.

 

Varemerker osv.

Doros navn og logo, navn og logo til datterselskaper og tilknyttede selskaper, merkenavn, produktnavn og varemerker for Doro, datterselskaper eller tilknyttede selskaper, tilhører Doro og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

 

Ansvarsfrihet, garantier osv.

Innholdet på Doros nettsted presenteres «som det er» og «som tilgjengelig». Bortsett fra det som kreves av gjeldende lov, gir Doro ingen garanti av noen art, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert uten begrensning impliserte garantier for omsettelighet, egnethet til et bestemt formål eller at det ikke foreligger brudd på rettigheter forbundet med korrektheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller annet av innholdet på disse sidene. Doro garanterer ikke at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er uten virus eller andre skadelige komponenter. All Doros dokumentasjon kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Doro kan gjøre endringer av og tillegg til all informasjon på nettstedet. Doro forbeholder seg retten til å revidere sidene eller trekke tilbake tilgangen til dem når som helst.

 

Doro aksepterer ingen former for erstatningsansvar, inkludert uten begrensning direkte, tilfeldig, følge-, indirekte, sekundær, dokumenterte eller forvoldte skader, tap, utgifter eller tap av fortjeneste forbundet med din tilgang til- eller manglende tilgang til Doros nettsted eller til ethvert annet nettsted det presenteres en kobling til, eller forbundet med bruk eller forsøk på bruk av informasjon på nettstedet, eller forbundet med enhver form for sviktende ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i bruk eller overføring, datavirus eller svikt av forbindelse eller system, selv om Doro eller Doros representanter gjøres oppmerksomme på slike skader, tap eller utgifter. Ikke under noen omstendighet vil Doros erstatningsansvar kunne overskride det som det eventuelt har kostet deg å få tilgang til dette nettstedet.

 

Doro aksepterer ikke noe ansvar for materiell som eies, skapes eller publiseres av tredjeparter og som Doros nettsted inneholder koblinger til. Når du kobler til et slikt tredjeparts nettsted, skal du gjennomgå og samtykke i dette nettstedets regler for bruk før du bruker nettstedet. En kobling til et nettsted som ikke tilhører Doro utgjør ingen godkjenning av nettstedet eller produkter eller tjenester det henvises til på dette tredjeparts nettstedet.

 

Innsending av materiale og kommentarer

Doro inviterer deg til å sende ikke-konfidensielle kommentarer du måtte ha om Doros produkter til dette nettstedet. Hvis du har en idé du vil at Doro skal vurdere å bruke mot en godtgjørelse til deg, må denne ikke overføres til dette nettstedet eller på annen måte via Internett. Når du sender inn materiale til oss, for eksempel via e-post eller til våre nettsteder, samtykker du som leverandør i følgende vilkår: (1) Du gjør materialet tilgjengelig og du er klar over at vi kan publisere det, (2) du garanterer at materialet og/eller kommentarene ikke inneholder elementer som er ulovlige, upassende eller som på annen måte ikke egner seg til publisering, (3) du vil på rimelig måte skanne og fjerne virus eller andre infiserte eller destruktive elementer før du sender inn materiale, (4) du samtykker i å holde oss skadesløse dersom en tredjepart fremmer krav mot oss i forbindelse med materialet du sender inn, (5) du samtykker i ikke å fremme krav mot oss i forbindelse med det nevnte materialet og (6) du eier materialet eller har ubegrenset rett til å gi det til oss, og Doro kan publisere materialet og/eller inkludere det, eller konseptene som beskrives i det, i våre produkter uten kompensasjonsansvar.
Doro forbeholder retten til å gå rettens vei i tilfelle av et brudd på de gjeldende vilkårene og betingelsene for bruk, eller eventuelle rettsstridige handlinger som foretas av deg. Doro forbeholder seg retten til å, uten forutgående varsel, iverksette eventuelle korrigerende tiltak, inkludert utelukkelse fra tilgang til nettstedet og dets tjenester, samt fjerning av innsendt materiale og kommentarer.

 

Med enerett

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis deg her, forbeholdes Doro. Doro forbeholder seg retten til å endre disse vilkår og betingelser når som helst ved å oppdatere denne meldingen. Du er bundet av slike endringer og bør derfor jevnlig sjekke disse vilkårene og betingelsene.