Seniorpanelet har nå testet vår nye smarttelefon Doro Liberto® 820. Doro Liberto® 820 har et 8 megapixel-kamera, 4,5 tommers skjerm og er utrustet med hjelpetjenesten My Doro Manager. I tillegg har telefonen alle Doros faste funksjoner som alarmfunksjon, høy og klar lyd, ergonomisk design og enklest mulig grensesnitt. Seniorpanelet tester ut ifra følgende kriterier: bruksanvisning, installasjon og grunninnstillinger, brukervennlighet, nye funksjoner og hensiktsmessig funksjon.

I testen av Doro Liberto® 820 kommer deltagernes ulike behov tydelig frem – mens noen for eksempel synes at en bruksanvisning aldri kan være for grundig og her gir høyeste karakter, mener andre at den skal være så kort og enkel som mulig. Smarttelefonen får dermed middels til høyeste karakter av alle deltagerne, og når opp til en gjennomsnittskarakter på 4,1 av 5.

Her kan du lese mer om hver deltager, så du vet hvilken profil som har vaner og behov mest lik dine før du leser testresultatet. 

Per har god erfaring med å bruke nettbrett, og har også brukt iPhone tidligere. Han synes det går raskt å komme i gang med å bruke telefonen, og at bruksanvisningen er veldig god og enkel å forstå.  Per er veldig fornøyd med skjermen som er stor og har høy oppløsning, men er skuffet over tastaturet. Med store fingre blir tastene for små for ham, og det er vanskelig å skrive SMS. Ellers har telefonen perfekt størrelse, designet er moderne og det går lett å surfe og laste ned apper. Avslutningsvis synes Per at Doro Liberto® 820 er en veldig bra telefon, men etterlyser større taster og tekst i operativsystemet.  Han gir den derfor karakteren 3- 4 av 5.

Else har brukt smarttelefoner tidligere, og er vant til å bruke internett. Hun synes bruksanvisningen er lett å forstå, men skulle gjerne hatt litt større skrift.  Med litt hjelp går det greit å komme i gang, og da er det lett både å skrive og motta SMS, samt å høre ringelyden. Else trekker spesielt frem at hun synes det er veldig bra at det er én bokstav på hver tast og en veldig god stavefunksjon, som gjør det lett å skrive meldinger. Å laste ned apper og bruke e-post går enkelt, og hun liker nye funksjoner som lommelykt, sikkerhetskode og forstørring. Else synes Doro Liberto® 820 er en brukervennlig telefon med gode forklarende tekster som forklarer hva en bestemt funksjon gjør, passe størrelse og flott design. Else gir dermed telefonen karakteren 5 av 5 – VIL HA!

Liv har ikke brukt en smarttelefon før, men er en hyppig bruker av nettbrett og internett. Hun synes bruksanvisningen er for lang, men at det ellers går greit å komme i gang med telefonen. Navigeringen er enkel, og tekststørrelse og ringesignal er bra for Liv. Andre funksjoner som å surfe og sjekke e-post er lett. Når det gjelder støttetjenesten «My Doro Manager» etterlyser hun at denne også er tilpasset iOS*, da de fleste av hennes barn og barnebarn har dette operativsystemet. For Liv fungerer telefonen greit, men hun ville ikke kjøpt en Android-telefon. Liv gir derfor telefonen karakterer 3 av 5.

* My Doro Manager for iOS er under utvikling, og vil være tilgjengelig i løpet av 2015.

Egil har erfaring med å bruke både smarttelefon og nettbrett. Han synes bruksanvisningen er veldig bra og enkel å forstå, og at det er enkelt å komme i gang med produktet.  Det er lett å sende SMS, men da han ser dårlig skulle ønske det var litt fetere skrift og flere tekststørrelser. Ellers er størrelsen på telefonen fin, og ringesignalet er meget bra. Surfing og e-post går enkelt, og Egil synes veiledningsfunksjonen er til god nytte for å utforske telefonen. Avslutningsvis synes Egil at Doro er enkelt å bruke og at telefonen kun har positive sider, med unntak av for liten skrift. Egil gir Doro Liberto® 820 karakter 4 av 5.

Bjørn har ikke brukt en smarttelefon før, men har erfaring med nettbrett og bruker generelt internett til praktiske gjøremål i hverdagen. Han synes bruksanvisningen er ok, men at det tar litt lang tid å komme i gang med telefonen. Ellers er det enkelt å ringe og sende SMS, og designet er oversiktlig, selv om han synes selve telefonen er litt for stor. Navigeringen er enkel å bruke, og det er lett å laste ned apper, surfe og bruke e-post. Oppsummert synes Bjørn at Doro Liberto® 820 er meget god på alle tekniske områder, og vurderer den som en god telefon som vil passe de fleste. Han gir Doro Libero® 820 karakter 5 av 5 – VIL HA!

Oppsummert kan vi konstatere at Doro Liberto® 820er en enkel smarttelefon er grei å komme i gang med, og har alle funksjonene testpanelet trenger i daglig bruk. Samtidig kommer testernes ulike preferanser når det gjelder størrelse på telefon, tastatur og tekststørrelse tydeligere frem. Testpanelet synes Doro Liberto® 820 er svært brukervennlig, og enkel i bruk selv for de som ikke har brukt en smarttelefon før.