Denne høsten lanserer Doro tjenesten Doro Connect & Care® i Norge -  en app som samler seniorers familiemedlemmer og venner i et sosialt nettverk, slik at det blir enklere å holde kontakten eller hjelpe til med praktiske gjøremål. Sammen med Doro Connect & Care® kommer også en ny versjon av hjelpefunksjonen My Doro Manager, som skal gjøre overgangen fra «vanlig» mobil til smarttelefon enklere. Målet er å gi seniorer økt trygghet i hverdagen.

 

Den svenske mobiltelefonprodusenten Doro, som spesialiserer seg på brukervennlige telefoner til seniorer, lanserer nå den nye tjenesten Doro Connect & Care® i Norge. Dette er en app som pårørende kan laste ned på sine egne smarttelefoner for å bli en del av et sosialt nettverk knyttet til senioren.

 

Når man trenger noen å snakke med – eller hjelp til å kjøpe melk

Ichattefunksjonen kan nettverkets medlemmer sende beskjeder og bilder til hverandre. Gjennom appen kan senioren også be om hjelp til f.eks. innkjøp. Familiemedlemmer eller naboer kan avtale og koordinere hvem som kan kjøre til legetime, slå gresset eller andre praktiske gjøremål. Appen gjør altså at det blir enklere å holde kontakten, samt koordinere hjelp i hverdagen.

 

Gir ro til pårørende

Doro Connect & Care® gir også sikkerhet i situasjoner hvor senioren trenger akutt hjelp. Med et enkelt trykk på alarmknappen på Doro-telefonen får alle medlemmene i nettverket beskjed om at deres venn eller familiemedlem har behov for hjelp.

Samtidig gjør Doro Connect & Care® det mulig å holde et ekstra øye til senioren. Appen sender automatisk ut en notifikasjon dersom brukerens telefon ikke har vært i bevegelse de siste 24 timene, eller har flere ubesvarte anrop. På denne måten fungerer Doro Connect & Care® som en slags utvidet trygghetsalarm, som kan fange opp signaler om at alt ikke er som det skal.

 

Hjelp etter behov

Sammen med Doro Connect & Care® lanserer Doro også en ny versjon av My Doro Manager, som nå blir en nettbasert hjelpefunksjon både for pårørende og seniorene selv.

 

De to mobiltjenestene skal gjøre det enklere og mer trygt for seniorer og bruke moderne mobilteknologi, men på hver sin måte:

 

- Formålet med My Doro Manager er å hjelpe til med det tekniske. Doro Connect & Care® går skrittet videre og fungerer mer som en omsorgs- og trygghetsfunksjon. Den retter seg primært mot de eldste i vår målgruppe, som har behov for daglig kontakt, omsorg og hjelp fra pårørende, forklarer Anders Austad.

 

Enklere overgang fra «vanlig» mobil til smarttelefon

My Doro Manager retter seg særlig mot nybegynnere med smarttelefon. For selv om flere seniorer allerede har skiftet den klassiske mobiltelefonen ut med en smarttelefon, så holder flere igjen:

 

- Det er mange som lar være å ta i bruk smarttelefon i frykt for at det er for komplisert, eller at man mister sine nåværende kontakter eller bilder dersom man bytter, forklarer Anders Austad.

 

Derfor oppgraderer Doro nå My Doro Manager til en nettjeneste, slik at man via PC kan endre innstillinger som lyd og lys, lagre og dele bilder, samt overførere kontakter og snarveier fra en Doro-telefon til en annen. Tanken bak dette er at en dataskjerm er mer oversiktlig å bruke, noe som kan gi flere mot til å prøve seg frem med smarttelefonteknologien. 

 

Ta kontrollen med Teamviewer

Utvalgte familiemedlemmer og venner kan også benytte My Doro Manager – og endre på innstilinger på vegne av brukeren. Nytt av i år har det også blitt mulig å fjernstyre seniorens mobil via Teamviewer – som gir pårørende ekstern tilgang til programvaren ved behov:

 

- Jeg tror mange har kjent på den frustrerende følelsen av å skulle forklare foreldre over telefon hvordan de skal løse et teknisk problem med telefonen deres. Dette er en tungvint løsning for begge parter. Gjennom den nye Teamviewer-funksjonen slipper man dette, sier Ander Austad. 

 

Møt Doro på IFA 2016

Interesserte journalister kan oppleve både Doro Connect & Care®, samt My Doro Manager på IFA, som arrangeres i Berlin fra den 2. – 7. september. Her kan man møte Doro på stand 208 i hall 4.2.

 

Tilgjengelighet

My Doro Manager og Doro Connect & Care® er forhåndsinstallert på alle Doro smarttelefoner – og på et utvalg av mobilprodusentens øvrige mobiltelefoner. Programmene vil bli tilgjengelige i midten av oktober.

 

Les mer om Doro Connect & Care® her: http://www.doro.no/my-doro-manager/connect