Doro ervervet CareTech i 2015 og samler nå hele sitt produktspekter innen digitale og  mobile trygghetsløsninger for eldre og funksjonshemmede under ett og samme navn – Doro Care. Det første produktet som lanseres er Doro Secure® 480, et armbåndsur med bærbar alarm.

 

CareTech har vært et datterselskap av Doro AB siden 2015 og tilbyr et bredt sortiment av sikre digitale trygghetsløsninger for eldre og funksjonshemmede personer. Kjøpet av CareTech medførte en komplettering og styrking av Doros virksomhet innen mobile trygghetsløsninger. CareTech bytter nå navn til Doro Care og vil inngå i Doros varemerkeplattform med ny logo og ny grafisk profil.

 

Doro Care vil tilby en rekke digitale og mobile trygghetsalarmløsninger både i og utenfor hjemmet. I den internasjonale ekspansjonen kommer Doro Care til å kunne dra fordel av Doros sterke varemerke og markedsledene posisjon innen telekomløsninger for eldre.

 

-          Både Doro og CareTech har stor kompetanse og bred erfarning hva angår eldres og funksjonshemmedes behov. Vi samler nå våre produkter innen dette område i ett felles varemerke. Dette gjør vi for å øke vår satsingen og utvide vårt tilbud til denne kundegruppen og for å sikre oss at vi tilbyr denne gruppen produkter som er med på å trygge deres hverdag. Et felles varemerke vil styrke vår posisjon både på det nordiske, samt det internasjonale markedet, sier Jérôme Arnaud, konsernsjef i Doro AB.

 

Den nye bærbare alarmen, Doro Secure® 480, er et direkte resulat av felles produktutvilking i de to selskapene. Det er et produkt som ser ut som et vanlig armbåndsur, men som i tillegg er en mobiltelefon. Klokken inneholder både GPS-sporing, trygghetssone (såkalt Geofencing) slik at en alarm aktiveres dersom personen beveger seg utenfor sitt normale område. Ved et enkelt knappetrykk kan brukeren også komme i direkte kontakt med alarmsentralen. Alarmen kan tilpasses brukerens behov for sikkerhet og for kontakt med pårørende. Doro Secure® 480 lanseres i løpet av det første halvåret 2016 og markedsføres av Doro Care.

 

-          Vi i Doro Care vil bidra til en digitalisering av trygghetsløsninger i Europa og vil tilby våre kunder den sikkerhet og den trygghet som både brukerne og deres pårørende har behov for og etterspør. Neste skritt blir å introdusere mobile løsninger som kan benyttes både i og utenfor hjemmet og derved legge forholdene til rette for en aktiv livsstil. Doro Secure® 480 er et skritt i denne retningen. Vi bruker store ressuser på å utvide våre kunnskaper om brukernes behov for derved å kunne tilby mer skreddersydde lønsinger, sier Ulf Lindsten, administrerende direktør i Doro Care AB.

 

For mer informasjon om Doro Care, se www.dorocare.se