Etikk, kvalitet og miljø

Etiske prinsipper

Som et globalt selskap forstår vi at hva vi gjør og avgjørelsene vi tar påvirker mange mennesker over hele verden.

Derfor krever Doro at leverandører skriver under på en spesiell erklæring som omhandler godt sosialt ansvar for bedrifter. Denne erklæringen inneholder mange krav angående barnearbeid, tvunget arbeid, arbeidsmiljøet, lønningsnivåer, arbeidstider og retten til å være medlem av fagforeninger. Fra 2008 har Doro utført tredjepartskontroller for å sikre at policyene overholdes. Dersom det skulle være et brudd på kontrakten, har Doro rett til å umiddelbart avslutte alt samarbeid med leverandøren.

 Kvalitet

For oss handler kvalitet om å levere produkter som dekker virkelige behov og gjør det mulig for deg å fortsette å gjøre tingene du alltid har hatt glede av. Vi kaller det "den totale kvalitetsopplevelsen", et arbeid som begynner med produktutvikling hos Doro og fortsetter med produksjonsprosessen hos våre leverandører.


Kvalitetssikring, en grunnleggende ingrediens for suksess

Doro legger svært stor vekt på kvalitetskontroll. Regelmessige kontroller og overvåking er hovedelementene i utvikling og produksjon av nye produkter. Fullstendig fungerende kvalitetskontroll med tydelige interne og eksterne prosesser er en betingelse for å kunne ta det neste trinnet inn i produktområdet.


Alle leverandører måles i følgende områder:

- Prognose for kundereturnivå
- Leveringskontroller 
- Leveringspresisjon
- Ledetid


Doro rangerer og måler alle leverandører

På denne måten kan både Doro og leverandøren se hvilket nivå kvalitetskontrollene er på. Doro hjelper ofte til med feilfinning i den faktiske produksjonsprosessen i Asia. Dette gir mye kunnskap om mulighetene som er tilgjengelige for produksjon av nye produkter, men også evnen til å forbedre produksjonen av eksisterende produkter.

Doro insisterer på at leverandører skriver under på en erklæring om deres sosiale ansvar. Denne erklæringen inneholder en rekke krav om barn og tvunget arbeid, arbeidsmiljøer, lønningsnivåer, arbeidstider og retten til å tilhøre en fagforening man velger selv. At erklæringen blir underskrevet gir Doro retten til å umiddelbart avslutte all forbindelse med leverandøren dersom kontrakten blir brutt.

 

Miljø                                                                                          

Miljøbevissthet er noe vi alle blir minnet på hele tiden, og hos Doro tar vi denne bevisstheten så seriøst som den fortjener. Det gjør vi ved å følge direktivene som har med miljøspørsmål å gjøre og se etter måter å redusere påvirkningen av vårt arbeid og våre produkter på miljøet på.

Doros målsetning er å bidra på best mulig måte til å redusere negativ innvirkning på miljøet.


Miljødirektiver

Doro markedsfører og selger produkter der bruk og resirkulering er underlagt miljøforskrifter. Doros kvalitets- og miljøleder er ansvarlig for å sikre at Doro følger aktuelle lover og regler, og hvert land har en miljømedarbeider som er ansvarlig for å sikre at de respektive landenes miljølovgivning følges.

Blant de mer omfattende direktivene som innvirker på Doros forretninger er EUs direktiv for elektrisk og elektronisk avfall ("WEEE"), restriksjoner ved bruk av visse farlige stoffer ("RoHS") og EUs REACH-direktiv (Registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner av/for kjemikalier). Innvirkningen på Doro som importør av ferdige produkter er begrenset, men det vil allikevel ha innvirkning på våre prosesser. De inkluderte kjemikaliene som listes i REACH/SVHC (stoffer av svært høy bekymring) øker i antall over tid.

Et annet direktiv som berører Doro er ErP-direktivet (energirelaterte produkter). Virkningen på Doro vil være å sikre økologisk design, produksjon og lavt energiforbruk for batteriladere og eksterne strømforsyningsenheter.

Doro-produkter oppfyller også kravene i POP-reguleringen (persistente organiske forurensende stoffer).