Etiske prinsipper

Som et globalt selskap forstår vi at hva vi gjør og avgjørelsene vi tar påvirker mange mennesker over hele verden.

Derfor krever Doro at leverandører skriver under på en spesiell erklæring som omhandler godt sosialt ansvar for bedrifter. Denne erklæringen inneholder mange krav angående barnearbeid, tvunget arbeid, arbeidsmiljøet, lønningsnivåer, arbeidstider og retten til å være medlem av fagforeninger. Fra 2008 har Doro utført tredjepartskontroller for å sikre at policyene overholdes. Dersom det skulle være et brudd på kontrakten, har Doro rett til å umiddelbart avslutte alt samarbeid med leverandøren.

Download Doro business ethics document